Heden en verleden.

 

Het heden kan niet zonder het verleden.


Is er in U leven naast je arbeid of hobby ook nog iets anders wat de mens gelukkig kan maken, jazeker dat is een levend geloof in God en zijn zoon Jezus Christus..

Zoals u had gelezen was ik van huis uit Ned.Hervormd, het geloofsleven was tot ongeveer 1962 oppervlakkig te noemen.Ik ging wel Zondags zo af en toe naar de kerk met name naar de Broerenkerk en de Jeruzalemkerk in Zwolle. Toen ik in 1963 ging trouwen was dat in de Ned. Herv kerk UItzicht op hoogte tachtig te Arnhem.Een huwelijk beginnen zonder een basis te hebben in het geloof van God de Vader en zijn zoon Jezus leek ons niet goed. Toen we gingen verhuizen naar Zevenaar had ik daar snel kontakt met de Dominee en was mijn verlangen om ouderling te worden, maar dat ging niet direkt. Na mijn belijdenis was mijn geloofs overtuiging toegenomen en het verlangen om mee te bouwen in de gemeente Zevenaar. In dezelfde periode had ik een neutrale bijbelcursus gevolgd waar ik veel heb geleerd. Toen ik na enige tijd ouderling was heb ik mij ingezet in de wijk die mij was toebedeeld, zoals huisbezoek, bidstonden en gesprekgroepen vanuit div.kerken in Zevenaar. Ik kreeg problemen met de leerstelling die de Ned.Herv. kerk had zoals kinderdoop,belijdenis enz. dit kwam doordat het in de Bijbel anders was beschreven.Het hoogtepunt van de problemen kwam vanuit de kerkraad waarin ik ook zat. Er was in de kerkraad geen eenheid en hoe is het dan mogelijk om een gemeente te besturen als men voor elkander niet wil buigen, ik had daar over gesproken en kwam daardoor alleen te staan.De Dominee zei dat er een bezem door de kerkraad gehaald moest worden en dat God dat zou doen, waarop ik zei dat als we in dienst van God staan dit zelf moesten doen dan kwam er zegen. De kerkraad bleef verdeeld en dat heeft mij doen besluiten om als ouderling en lid van de Ned.Herv. kerk te stoppen.Ik had een beslissing genomen en de kerkraad geschreven Rom.9 vers 33 Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergenis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.En ik kan getuigen dat ik tot heden toe niet beschaamd ben uitgekomen ondanks beproefingen en geloofstrijd.

In 1967 had er een omwenteling plaats gevonden in mijn leven doordat mijn zus op 25 jarige leeftijd was overleden en dat kon ik opdat moment niet begrijpen, en was ik opstandig tegen God omdat zo´n jong leven was weg genomen.Je gaat dan denken als God werkelijk bestaat waarom dan dit en dat.Ik kreeg hulp vanuit de Bijbel waar ik o.a. in het boek Job las hoe God de mens helpt. In Job 33 vers 14 staat Want God spreekt op één wijze, of op twee,maar men let daar niet op. Ik merk dat dit ook in mijn leven gebeurt dat God spreekt maar wat doe ik er mee, wij kunnen verlost worden door acht te geven op wat God tot ons te zeggen heeft dat gebeurt door alle daagse dingen die op ons pad komen.Nu ik niet meer naar de kerk ging had ik toch behoefte om Gods woord te horen, ik kreeg kontakt met een vertegenwoordiger die div.agentschappen had in zoetwaren en hij had kontakt met een huis gemeente in Velp.Ben naar een aantal samenkomsten geweest maar kwam tot de ontdekking dat het daar erg misstiek toeging, zo kwam ik ook in Ede terecht waar men o.a een doopdienst had waarvan de leden in witte kleden werden gedoopt. Al met al sprak het mij niet aan tot dat ik werd uitgenodigd door de vertegenwoordiger om eens naar een samenkomst te gaan waar hij ook regelmatig naar toe ging, het was een conferentieoord in het twentse land.De eenvoud en de liefde onder elkander sprak mij aan en het woord was goed, omdat je jezelf ging ontdekken wie je was in het licht van Gods woord, men had in Nederland in div plaatsen eigen samenkomst gebouwen en 1 maal per maand was er een streekdag die dan op het conferentieoord werd gehouden.Onder elkander werd je als broeder of zuster aangesproken. De leiding was in handen van een broeder die in de thuis gemeente de verantwoording had.Het ontstaan van deze gemeenschap kwam uit Schandinavië en daar had men ook oudste broeders.Wat mij ook aansprak was dat niet alleen de broeder die de leiding had sprak maar je kon meebouwen door bijvoorbeeld je getuigenis of inhaaken op het woord van dat moment.Het ging een aantal jaren goed totdat een van de oudste broeders was overleden en enige jaren later een tweede.Toen kwam er een opwekking vanuit het Noorden en men had de overtuiging dat deze opwekking van God kwam, terwijl er duidelijke menselijke trekken aanwezig waren.En er onstond een machtstrijd wie zou nu de leiding in handen krijgen.In deze opwekkingstijd ging men werkelijk uit zijn dak.Het was treist om te ervaren dat men goed was begonnen onder de leiding van de Oudsten maar het ging nu geestelijk achteruit want men had geen licht over 1 Cor.13 waar zo duidelijk staat over de liefde.Er kwam geen hulp vanuit deze gemeenschap om werkelijk in Gods liefde de ander te helpen, het was allemaal heel mooi verpakt in woorden maar de praktijk was totaal anders.Als je weg ging uit deze gemeenschap omdat je het met een aantal zaken het niet eens was liet men je werkelijk als een baksteen vallen.Het was niet mogelijk om je persoonlijke mening kenbaar te maken terwijl ik dit heb geprobeerd. Zolang je in deze gemeenschap was had je het niet in de gaten want je was min of meer gehersenspoeld en men ging macht uit oefen op je persoonlijk leven,en je werd bang gemaakt vanuit de schrift en onder die angst zijn er heden ten dage nog lieve jonge mensen en ouderen die daar het slachtoffer van zijn ,gelukkig dat er in Gods woord staat: Onderzoek de dingen en behoud het goede en dat heb ik gedaan.Zo eenvoudig deze gemeenschap was begonnen in aardse zaken is er in de laatste jaren vanaf 1999 een totale omkeer gekomen en heeft het geld(zucht) een heel belangrijke plaats gekregen. Ik ben dan ook naar 25 jaar in deze gemeenschap te zijn geweest weg gegaan en daar heb ik tot de dag van vandaag geen spijt van, want ik heb God en zijn zoon Jezus niet verlaten.

Kijk u eens naar deze video opname, misschien een hulp voor u!

 

In de huis samenkomsten die we houden hebben we meer licht gekregen en zijn we dankbaar dat we aan onze verlossing kunnen werken.Ik kan wel een boek schrijven over wat ik alzo heb meegemaakt in deze gemeenschap maar daar zie ik vanaf, ik geloof dat alles openbaar zal worden het zij goed of kwaad en we moeten verantwoordelijkheid afleggen tegenover God en niet aan mensen die proberen vanuit de leiding jou aan het kruis te krijgen terwijl men er zelf niet aan wil, omdat hoogmoed en liefdeloosheid hen in de weg staan. Als men in kontakt wil treden met deze gemeenschap via internet moet je beschikken over inloggegevens ( kun je alleen krijgen als je bij deze gemeenschap bent) en dan kun je via een aanmeldingformulier op de website komen, dit wordt allemaal vanuit Schandinavië bestuurt, de Nederlandse gemeenschap kan niets doen zonder goedkeuring vanuit het Noorden helaas is er sektegeest binnen deze gemeenschap gekomen.Als men dit allemaal invult kom je binnen ( via Internet) in deze Christelijke gemeenschap, maar wat gebeurt er met jou gegevens ?

December 2010

Zo rond de kerstdagen hoor je via de radio en zie je op de TV dat men veel praat over het Kerstfeest en de geboorte van Jezus. Fijn dat daar over gepraat wordt. Er zijn programma’s waar je hoort dat mensen die verslaafd zijn aan bijvoorbeeld drugs of drank zich bekeerd hebben tot het geloof in Jezus en dat is bijzonder fijn dat zij kracht en geloof krijgen door het woord Gods .Wat vaak gebeurt in de kerk of de gemeenschap waar deze dingen gebeuren, moet men zeker waakzaam zijn om dat deze promotie niet in de verkondiging van het Woord te brengen. Zij proberen via de media groter te worden, maar dat is zeker niet de verkondiging van Jezus !!!. Ik heb ook gemerkt dat er binnen de kerk en ook andere chr.gemeenschappen een manipulatie plaats vindt die bestaat uit: Wij hebben de juiste leer–Wat wij verkondigen is zuiver uit Gods woord–Wij zijn de bruids gemeente–Wij hebben overwinning over de bewuste zonde–Moet je eens zien wat er bij die religieuze kerk gebeurt enz.enz. Jezus zegt omdat ze één zullen zijn, zoals ik en mijn Vader. Die eenheid is helaas nog ver weg .De manipulatie is dat men groots en groter wil worden, en men doet er alles aan om geld bijeen te krijgen.Men moet iets hebben om ermee voor de dag te komen, vruchten van het werk waarmee men kan pronken. Denk aan Babylon. Het is te hopen dat oprechte mensen die onbewust gemanipuleerd zijn. Hopelijk verlost mogen worden door Gods woord en geest

PS. Als u die dit leest en kenmerken ziet vanuit u eigen geloofsleven en behoefte zou hebben om over het geloof te willen praten of schrijven dan sta ik daarvoor open ongeacht bij welke kerk of gemeenschap u bent.Indien u kennis wilt maken met onze huissamenkomst bent u van harte welkom in de regio Almelo e.o. U kunt ons vinden op ; www.jezus-iservoorjou.nl

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One comment on “Heden en verleden.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

HTML tags are not allowed.

*